Fra den 16. april 2018 er det ikke længere muligt at foretage anmeldelse i det elektroniske anmeldelsessystem.

Pligten til at anmelde en behandling forventes i de fleste tilfælde at bortfalde, når Databeskyttelsesforordningen får virkning den 25. maj 2018. Se på Datatilsynets hjemmeside, i hvilke tilfælde der fortsat skal ske anmeldelse efter 25. maj 2018.

Hvis du i perioden fra 16. april til 25. maj 2018 ønsker at foretage anmeldelse, skal du sende en mail til dt@datatilsynet.dk med følgende oplysninger:

  1. Navn og adresse på den dataansvarlige, dennes eventuelle repræsentant og på en eventuel databehandler
  2. Behandlingens betegnelse og formål
  3. En generel beskrivelse af behandlingen
  4. En beskrivelse af kategorierne af registrerede og de typer af oplysninger, der vedrører dem.
  5. Modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til
  6. Påtænkte overførsler af oplysninger til tredjelande
  7. En generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden
  8. Tidspunktet for påbegyndelsen af behandlingen
  9. Tidspunktet for sletning af oplysningerne

Hvis du i perioden ønsker at foretage ændring af en eksisterende anmeldelse, skal dette ligeledes ske pr. e-mail.