Anmeldelse af behandling af personoplysninger

Ny anmeldelse

Her kan der foretages anmeldelse til Datatilsynet i henhold til persondataloven.

Nærmere vejledning om, hvad der skal anmeldes, findes i følgende tekster: Se også de øvrige tekster under Værd at vide.

Det elektroniske anmeldelsessystem
De fleste anmeldelser af personoplysninger kan foretages elektronisk. Det er desuden muligt at hente en tom blanket til udskrivning (pdf-format) og udfylde den manuelt, ligesom du kan benytte en eksisterende anmeldelse som kladde. Vejledningen til blanketter, der udskrives til manuel udfyldelse (pdf-format), er vedhæftet den enkelte blanket. I de elektroniske blanketter kan man læse vejledningen under de små spørgsmålstegn ved de enkelte punkter i anmeldelsen.

Når du vil anmelde en behandling af personoplysninger, skal du først vælge anmeldelsestype:
Offentlig forvaltning Stillingsbesættende virksomhed
Privat virksomhed Advarselsregister
Spærreliste Kreditoplysning
Privat forskning  

Blanketter, der ikke indgår i det elektroniske anmeldessystem
De anmeldesesblanketter, der ikke indgår i Datatilsynets elektroniske anmeldessystem, kan indsendes til Datatilsynet ved almindelig post eller i elektronisk form (som vedhæftet fil) til dt@datatilsynet.dk

Vedhæftet hver blanket findes en vejledning, hvori de nærmere regler om den pågældende anmeldelsestype er beskrevet. Læs eventuelt mere om de enkelte emner under Værd at vide

Klik på et at følgende links for at hente blanket med tilhørende vejledning:

Oversigt
 

Hent fra udkastkonto

Hvis du vil arbejde videre med et tidligere gemt udkast:

Vælg udkast til fællesanmeldelser
E-postadresse 
Password         


NB! Send kun samme udkast frem én gang. Hvis der skal ske rettelser i den indsendte anmeldelse, skal Datatilsynets anvisninger herom følges.

Oversigt
 

Anmeld ændring

Ændringer i de forhold, der er nævnt i en anmeldelse til Datatilsynet, skal anmeldes til tilsynet - normalt inden ændringerne iværksættes. Ændringer af mindre væsentlig betydning kan dog anmeldes efterfølgende, dog senes 4 uger efter iværksættelsen.

Hvis du vil anmelde en ændring til en anmeldelse, som Datatilsynet har færdigbehandlet og godkendt, kan du finde anmeldelsen her:

Skriv journalnr.

Oversigt
 

Fortegnelsen

I Datatilsynets Fortegnelse kan du se de igangværende behandlinger, der er anmeldt til Datatilsynet.

Oversigt