Datatilsynets fortegnelse over anmeldte behandlinger.

Her finder du fortegnelsen over igangværende behandlinger, som er anmeldt til Datatilsynet.

I fortegnelsen gengives indholdet af de anmeldelser, som Datatilsynet har modtaget. Det er den ajourførte udgave af anmeldelsen, du kan se.

I fortegnelsen kan du se de behandlinger, der er anmeldelsespligtige. Myndigheder og virksomheder mv. kan imidlertid også foretage andre behandlinger af personoplysninger, som ikke skal anmeldes til Datatilsynet. Oplysninger om disse behandlinger har du ret til at få hos den enkelte myndighed, virksomhed mv.