Journalnummer: 2012-42-0505
Blankettype: Privat virksomhed

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foretages for en privat dataansvarlig.

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse.


Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger, der fremgår af anmeldelsesblanketten, blive offentliggjort i Datatilsynets Fortegnelse over anmeldte behandlinger. Fortegnelsen er offentligt tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside. Felter markeret med * skal udfyldes.

1. Dataansvarlig

Navn*
Stefan Green Meinel

Adresse*
Gestaltterapeutisk Klinik, Helgesensgade 12, th. kld. hjø., 2100 København Ø

Tlf.nr.*
28286200

Evt.J.nr./ID.nr.

[X]   Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller

 

[ ]  Oplysningerne opbevares hos databehandler

 

Databehandlerens navn

 

Databehandlerens adresse

 

[ ]  Den dataansvarlige er etableret i et tredjeland, og der er udpeget en repræsentant i Danmark

 

Repræsentantens navn

 

Repræsentantens adresse

 

2. Betegnelse og formål

Behandlingens betegnelse:* Klientjournal


Formål og evt. delformål:*
Behandling af oplysninger om klienter, der modtager eller har modtaget behandling.

3. Generel beskrivelse

Følgende typer af behandling indgår: Indsamling, registrering, opbevaring, brug, ajourføring og sletning af personoplysninger.Oplysningerne behandles:

[ ]  elektronisk og/eller

[X]   manuelt


Der behandles følgende følsomme oplysninger:

[ ] Racemæssig eller etnisk baggrund
[ ] Politisk overbevisning
[ ] Religiøs overbevisning
[ ] Filosofisk overbevisning
[ ] Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
[X]   Helbredsforhold, herunder misbrug af  medicin, narkotika, alkohol m.v.

[ ] Seksuelle forhold

 

Der behandles følgende andre oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold:
[ ] Strafbare forhold
[ ] Væsentlige sociale problemer
[ ] Andet

4. Kategorier af registrerede og oplysningstyper

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:*

 

A)

Klienter.

B)
C)

D)

E)Der behandles følgende typer af oplysninger om de ovenfor angivne kategorier af personer:*

 

ad A)

Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato samt helbredsoplysninger.

ad B)
ad C)

ad D)

ad E)

5. Modtagere

Oplysningerne kan overføres til følgende modtagere eller kategorier af modtagere: Oplysningerne videregives ikke.

6. Tredjelande

Der påtænkes overført oplysninger til tredjelande:

[ ] ja

[X] 

nej

7. Sikkerhed

Generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden: De manuelle oplysninger opbevares i aflåst dokumentskab.

8. Påbegyndelse

Tidspunkt for påbegyndelse af behandling:*

Dato 1. august 2000

9. Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysningerne:* Sletning foretages på anmodning af den registrerede og senest 5 år efter sidste kontakt.

Bemærk:
  • Datatilsynets tilladelse skal foreligge inden behandlingen iværksættes.
  • Ændringer skal meddeles Datatilsynet.
  • Den dataansvarlige skal selv opbevare en kopi af anmeldelsen.
  • Tilladelse koster 1.000 kr. - opkrævning vil blive fremsendt særskilt.

Note fra Datatilsynet